FranklinCovey Eesti

FranklinCovey on globaalne ettevõte, mis on spetsialiseerunud tulemuslikkuse parandamisele. Me aitame organisatsioonidel saavutada tulemusi, mis nõuavad muutusi inimeste käitumises. Meie pädevus seisneb 5 valdkonnas: täideviimine, liidriks olemine, isiklik tulemuslikkus, usaldus ja tulemuslik müük. Meie aitamise tulemusena loovad kliendid organisatsioonikultuuri, millest saab nende võimsaim konkurentsiseelis.

FranklinCovey Eesti missiooniks on tuua Eestisse maailma tõendatult parimad enese- ja organisatsiooni juhtimise teadmised, protsessid ja töövahendid ning teeme need eestindatult kättesaadavaks Eesti inimestele ja organisatsioonidele. Maailmas juhtiva konsultatsiooni- ja koolitusfirma litsentsipartnerina on meil kasutada rahvusvahelises praktikas tõendatud diagnostikad, protsessid ja töövahendid, mis tõstavad töötajate, meeskondade ja organisatsioonide efektiivsust. Neil diagnostikatel, protsessidel ja töövahenditel on kindel teaduslik alus, kaasaegseim metoodika, multikultuurselt tõendatud tulemuslikkus ja seda viivad läbi rahvusvaheliselt sertifitseeritud konsultandid.

Meie missioon

Nõustame organisatsioone ja inimesi tulemuslikkuse kasvatamisel. Tagame jätkuva tasuvuse, kasutades rahvusvahelist kogemust ja praktilisi lahendusi.

Meie visioon

Olla usaldusväärseim partner tulemuslikkuse parandamisel.

Meie väärtused:

  1. Inimene
  2. Avatus
  3. Usaldusväärsus
  4. Kirg
  5. Asjatundlikkus
  6. Järjepidevus

FranklinCovey maailmas…