Liider minus endas

21. sajandi väljakutse

Kas me oskame täna ette ennustada, mis ootab meie lapsi nende täiskasvanueas ees? Saame vaid oletada, et muutuv maailm eeldab jätkuvalt toimetulekut kiire elutempo, pidevate muudatuste ja vastuoludega, paindlikkust ja kohanemisvõimet. Võimalus oma laps selleks ette valmistada antakse meile ainult üks kord.

Kuidas me seda võimalust kasutame?

Õnneliku elu aluseks on terviklikkus. Inimene on terviklik, kui tema keha, mõistus, süda ja hing on toidetud ja tasakaalus Meie tänane koolisüsteem toetab pigem laste mõistuse arengut. Laste kehaline areng saab samuti tähelepanu, sest lapsevanemad peavad vajalikuks ka koolivälist lisategevust mõne spordiala näol. Kes tegeleb aga lapse südame ja hingega? Usun, et me kõik (vanemad, kool) proovime seda oma parima teadmise ja kogemuse põhjal teha, aga kui hästi see meil õnnestub?

Rahvusvaheliselt tunnustatud autoriteet juhtimisteadustes S. R. Covey on koondanud arenenud kultuurides aastasadu kasutusel olnud ajatud eluväärtused üheks süsteemiks – 7 harjumuseks:

  1. harjumus – Ole proaktiivne® (Sinu elu on Sinu kätes)
  2. harjumus – Alusta lõppeesmärki silmas pidades® (pea plaani)
  3. harjumus – Sea esmatähtis esikohale® (enne töö, pärast mäng)
  4. harjumus – Mõtle võidan-võidad® (kõik võivad võita)
  5. harjumus – Püüa kõigepealt mõista ja alles siis olla mõistetud® (kuula enne, kui räägid)
  6. harjumus – Loo sünergiat® (koos leiame parimad lahendused)
  7. harjumus – Terita saagi® (tasakaal loob hea tunde)

Just nendele tugines Ameerika koolijuht Muriel Summers, kui ta 1999. a koostöös oma koolipere, lapsevanemate ja kogukonna tööandjatega ladus oma koolile uue vundamendi ning töötas välja protsessi The Leader In Me (Liider Minus Endas). See ei tähenda õpetajate ja õpilaste jaoks lisaõppeainet, vaid 7H harjutamine käib igapäevaselt kõikides õppeainetes, tundides, vahetundides, klassiõhtutel. Ka huviringides, garderoobis, sööklas, raamatukogus räägitakse kõikjal 7 harjumuse keelt,  sest see on osa selle koolipere elust. Seeläbi saavad nii õpetajad kui ka lapsevanemad võimaluse kasvada koos lapsega ja panna ka oma väärtused proovile.

Muriel Summersi uuele vundamendile ehitatud kool muutus paremaks õpitulemuste poolest, seal vähenesid käitumisprobleemid ja õpiraskused. Märksa olulisemad muudatused toimusid aga laste eluoskustes. Selle kooli õpilased ja lõpetajad on enesekindlamad, teades oma tugevusi ja hoolides kõigest ümbritsevast. Nad suudavad võtta vastutust oma valikute ja otsuste eest,  teha koostööd, hoida ennast tasakaalus ja olla teadlikud iseendast.

Kui meie juured on kindlalt maas, meil  on kindel väärtussüsteem, siis oskame õige suuna valida, kui õigeid vastuseid enam ei ole ning valikuid on palju. Nii suudame jääda terveks ja iseendaga sõbraks, kui valitud suund pole kõige õigemaks osutunud.

Tänaseks on samal vundamendil püsivaid ja edukaid koole kogu maailmas juba üle 2000. Ka Eestis on esimene kool selle protsessiga alustanud.

He keeps a close eye on his office staff

“Liider Minus Endas” protsessi läbiviimine

Protsessi elluviimine toimub kolme aasta kestel, mille jooksul loob kogu koolipere ühise visiooni, kultuuri ja keele sellest kuidas 7 harjumuse põhimõtted nende koolis tööle hakkavad.

Protsessi elluviimisel on koolile 3 aasta jooksul toeks konsultant ning kogu koolipersonalile toimuvad erinevad koolitused:

  • Protsessi „Liider minus endas“ visioonikoolitus;
  • 7 harjumuse treening;
  • Elluviimise treeningud erinevate kooliastmete õpetajatele.

Õpetajate kasutada on eestikeelsed tööraamatud igas vanuseastmes lastega töötamiseks ja õpilastel nende isiklikud töövihikud, rohkem infot www.liiderminusendas.ee

Maailma kogemust vahendab veebikeskkond www.TheLeaderInMe.org, mis koondab kõikide protsessiga liitunud koolide õpetajate foorumi ja mitmeid erinevaid võimalusi ning näiteid protsessi tõhusaks elluviimiseks ja selle kohandamiseks just oma koolile sobivaks.

Kui eelnev sind kõnetas ja sa tahaksid koos oma lapse kooli/lasteaiaga teele asuda, võta ühendust: Erlend Sild, erlend@franklincovey.ee

Teemaga lähemal tutvumisel on abiks eesti keeles ilmunud raamatud:

Sean Covey „Õnnelike laste 7 harjumust“ – Õnnelike laste raamatu saab osta soodushinnaga kirjutades aadressil erlend@franklincovey.ee  Lisainfot raamatu kohta leiab siit.

Stephen R. Covey „Väga Efektiivse Inimese 7 Harjumust“