Diagnostikakeskus

FranklinCovey Eesti diagnostikad

xQ organisatsiooni täideviimise võimekuse audit

FranklinCovey xQ organisatsiooni efektiivsuse  audit  annab juhile objektiivse ja süsteemse aluse otsustamaks, mida ette võtta tulemuslikkuse parandamiseks organisatsiooni igal tasandil ja kuhu täpselt suunata arendusressursid.

xQ audit mõõdab organisatsiooni võimet oma prioriteete teostada. See on organisatsiooni sügav ja ülevaatlik diagnostika, mis toob välja mõõdikud spetsiifilistes dimensioonides: eesmärgistamine, eesmärkide kommunikeerimine, koostöö, isiklik planeerimine, ajakasutuse otstarbekus, barjäärid, mis takistavad tulemuslikkust jpt. Põhjalikku pilti võimaldab tulemuste kaardistamine 3 vaates:

  • üksuste vaade: kuni 5 liikmelise meeskonnani välja
  • ametitaseme vaade: eraldi tippjuhist kuni eesliinini
  • organisatsiooni taseme vaade: kogu organisatsioon, meeskonnad, töötajad

Üle 20 000 organisatsiooni terves maailmas on võtnud xQ auditi kasutusele oma konkurentsieelise tõstmiseks. Suur andmebaas võimaldab võrrelda end nii keskmiste kui top 10% firmadega 18 tegevusalal 31 geograafilises piirkonnas. Kuivõrd vähendaks see Sinu kulusid ja tõstaks efektiivsust, kui Sul oleks usaldusväärne vahend oma organisatsioonis vajaduste täpsustamiseks ja lahenduste valikuks, millel on mõjuvaimad tulemused?

Loe edasi…

LQ liidrioskuste audit

Suurepärased liidrid päästavad valla inimeste suurimad anded ja võimekuse, mida organisatsioon oma kõige olulisemate prioriteetide saavutamiseks vajab. Nad kindlustavad iga inimese täieliku pühendumise ja tulemuslikkuse iga päev.

FranklinCovey LQ® liidrioskuste audit mõõdab 21. sajandil heaks liidriks olemiseks vajalikke võimeid ja -oskusi neljas kategoorias: usalduse loomine, sihi selgitamine, süsteemide kooskõlla viimine ja oma inimeste talendi ja pühendumise vallapäästmine. Kordusprofiil mõõdab toimunud muutusi peale arendusprotsessi läbiviimist. LQ profiili juurde kuulub ka tööraamat, mis sõltumata edasisest koolitusprotsessist annab suunised oma liidrivõimete iseseisvaks arendamiseks.

LQ uuringu läbimine on lihtne, iseseisvalt teostatav veebipõhine protsess. LQ uuring sisaldab küsimusi, mis on FranklinCovey poolt hoolikalt valitud ligi 20 aasta pikkuste uuringute ja kogemuste põhjal, mis hõlmasid sadu tuhandeid inimesi. Nende küsimuste abil uuritakse käitumisharjumusi, mis on liidri tulemuslikkuse seisukohalt märkimisväärse tähtsusega. Harjumused on muudetavad, mis tähendab, et inimene saab tegelikult oma tulemuslikkuse suurendamiseks ise paljugi ära teha. LQ hindamine viiakse läbi kaks korda: kõigepealt LQ protsessi alguses ja uuesti 3 kuni 6 kuu pärast.

TQ organisatsiooni usalduse audit

FranklinCovey TQ® usalduse taseme audit mõõdab usaldust neljas kategoorias: isiklik usaldusväärsus, suhteusaldus, organisatsiooni usaldusväärsus ja turu usaldus.

7H 360° profiil

7 Harjumuse 360° profiil mõõdab isiklikku ja meeskonna efektiivsust 9 kategoorias ja pakub tegevused, mille abil efektiivsust suurendada. Hinnangud annavad osaleja ise, tema ülemus ja kuni 30 kolleegi ja alluvat. Kordusprofiil mõõdab 7 harjumuse juurutamise perioodil toimunud muutusi.

7 harjumuse profiil:

  • Annab teadmise efektiivsuse kohta vastavalt enda ja teiste nägemusele.
  • Pakub tegevused, mille abil osaleja saab parandada oma nõrku külgi.
  • Võimaldab jälgida oma edusamme isikliku tegevuskava abil.

7 harjumuse profiil sisaldab isiklikku aruannet, mis aitab igal osalejal liikuda lihtsalt arusaamise tasandilt tegelike muutuste tegemise tasandile. 7 harjumuse profiili administreerimisel on kolm sammu:

  • Osaleja täidab enesehinnangu küsimustiku ja saab tagasiside usaldusväärsetelt kaastöötajatelt.
  • Hinnangu tulemused ja tagasiside arutatakse läbi koolituse käigus.
  • Osaleja koostab personaalse tegevuskava, kuidas koolitusel õpitud kontsepte oma elus rakendada.

Erlend Sild

FRANKLINCOVEY EESTI PARTNER JA SERTIFITSEERITUD KONSULTANT

Tel. (+372) 51 00 889