xQ organisatsiooni võimekuse audit

Väljakutse

Mis eristab edukaid ettevõtteid vähem edukatest? Edukad organisatsioonid viivad täide oma olulisimad eesmärgid — organisatsioon tervikuna, iga meeskond ja iga töötaja teeb ära selle, mida ta on ette võtnud.  Edukas täideviimine on  tänapäeva äri üks suurimatest väljakutsetest.

Praegustel ebakindlatel aegadel oled tublisti vaeva näinud, et valitud strateegiad ja eesmärgid oleksid reaalsed. Paigas on majandustulemuste mõõdikud ja aruandlussüsteem. Kas sinu mõõdikud annavad sulle kindlustunde, et eesmärgid täituvad ja tulemused saavutatakse?

xQ organisatsiooni võimekuse audit 2

Lahendus

FranklinCovey xQ® organisatsiooni efektiivsuse  audit  annab juhile objektiivse ja süsteemse aluse otsustamaks, mida ette võtta tulemuslikkuse parandamiseks organisatsiooni igal tasandil ja kuhu täpselt suunata arendusressursid.

Üle 20 000 organisatsiooni terves maailmas on võtnud xQ auditi kasutusele oma konkurentsieelise tõstmiseks. Suur andmebaas võimaldab võrrelda end nii keskmiste kui top 10% firmadega 18 tegevusalal 31 geograafilises piirkonnas. Kuivõrd vähendaks see Sinu kulusid ja tõstaks efektiivsust, kui Sul oleks usaldusväärne vahend oma organisatsioonis vajaduste täpsustamiseks ja lahenduste valikuks, millel on mõjuvaimad tulemused? Loe edasi…

Erlend Sild

FRANKLINCOVEY EESTI PARTNER JA SERTIFITSEERITUD KONSULTANT

Tel. (+372) 51 00 889