Usalduse joud

Väljakutse

Kui palju kaotab teie organisatsioon vähese usalduse tõttu? Organisatsioonidelt, kelle konkurentsivõime sõltub turulejõudmise kiirusest ja töötajate kompetentsusest, võib peidetud kulu, mis tuleneb vähesest usaldusest, röövida selle konkurentsieelise. Vähene usaldus, mida näitab bürokraatia, poliitika ja ülepingutamine rahaliste eesmärkide püstitamisel, mõjub negatiivselt võimele kiiresti turge vallutada ning pidurdab järsult tootlikkust.

Nii nagu Stephen M.R. Covey kirjutab: „Usalduse tõeline praktiline majanduslik mõju väljendub selles, et me maksame peidetud madala usalduse maksu kogu oma majandustulemuselt ning me isegi ei märka seda!“

Usalduse joud 2

Lahendus

Pööra peidetud madala usalduse maksud usalduse dividendideks! Juhtimise pehmete distsipliinide hulka kuuluv ja seni tähelepanuta olnud usaldus on nüüd muutunud tähtsaks ja oluliseks. Usaldus aitab kasvatada kasumit, suurendades saavutamise kiirust ja vähendades tegevuskulusid. Usalduse loomine õpetab juhte ja liidreid, miks kõrge usaldusega töökeskkond organisatsioonis peab olema enesestmõistetav ja mõõdetav nii nagu seda on tavapärased majandusnäitajad. Liidrid õpivad, et usaldus algab neist endist.

Protsess aitab juhtidel pühenduda nii iseenda kui ka oma terve organisatsiooni usaldusväärsuse taseme tõstmisele. Protsessis osalejad õpivad, kuidas reaalselt tuvastada organisatsiooni usalduse puudujääke ning neid kõrvaldada.

Loe lisaks: http://www.myspeedoftrust.com/

“Usalduse tekitamise, kasvatamise, ülesnäitamise ja taastamise oskus kõikide asjaosaliste vahel (kliendid, äripartnerid, töötajad) on uue, ülemaailmse majandusruumi jaoks kõige tähtsam juhtimisalane oskus.“

Stephen M.R. Covey
The Speed of Trust

Tagasiside koolitustelt

“See oli väga huvitav ja kasulik koolitus. Ma sain teada palju uusi asju, kindlasti rakendan neid elus.”

“Meeldisid videod ja läbiviimine. Põnev oli vaadata oma toimetusi läbi usalduse prisma.”

“Meeldis kõik. Enim läbiviimine, koolitaja, materjalid.”

“Kõik oli kõrgel tasemel. Suur tänu!”

Erlend Sild

FRANKLINCOVEY EESTI SERTIFITSEERITUD KONSULTANT

Tel. (+372) 510 0889