Trainingindustry.com on jälle võtnud vaatluse alla leadership koolituste pakkujad ning koostanud nimekirja Top 20 ettevõttest selles valdkonnas. Hea meel on tõdeda, et ka FranklinCovey on taaskord nimekirjas.

Hindamiskriteeriumiteks olid:1

  • Programmide sügavus
  • Innovatsioon
  • Meetodite erinevus ja paljusus
  • Ettevõtte suurus ja kasvupotentsiaal
  • Klientide tugevus
  • Geograafiline ulatus
  • Kogemused

Training Industry INC juhtide sõnul oli sel aastal otsuse tegemine erakordselt keeruline, kuna tugevaid tegijad on palju, keda kõiki ühendas 2014. aasta jooksul innovatsioon ja jätkuv kasv. Eriti peegeldus see programmide sisu ja läbiviimise võimaluste viimises uuele tasemele.

TOP 20ga saab tutvuta siin.