Pert Lomp

FRANKLINCOVEY EESTI SERTIFITSEERITUD KONSULTANT

Tel. (+372) 51 05 581

Pert soovib panustada oma teadmisi ja kogemusi FranklinCovey partnerina meeskondade efektiivsuse, koostöövõime, läbirääkimise ja müügitulemuste tõstmisse. Ta on veendunud, et suurepärases meeskonnavaimus on tulemused alati paremad ja inimesed loovad uut väärtust parimate väljundite ja häälestusega. Suurepärases meeskonnas teab igaüks oma panust ja võtab selle eest vastutuse täiel rinnal olles ise veendunud, et 1+1 on alati suurem kui 3. Neid samu põhimõtteid kasutab ta FranklinCovey Eesti arendamisel. Pert kaasab FranklinCovey meeskonda pikaajaliste kogemustega konsultante erinevatest elu valdkondadest, kes mõistavad lahenduste välja töötamisel klientide eripärasid. Pert liitus FranklinCovey meeskonnaga 2014. aasta sügisel Peetri kooli lastele mõeldud programmi TLIM (The Leader in Me) kaudu.

Pert on ettevõtja, kellel on pikaajaline juhi kogemus suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes nagu (Microsoft, Samsung, MTG/Viasat) ,mis on seotud olnud erinevate tehnoloogiatega nii riistvara, tarkvara kui ka meedia müügi ja strateegiate planeerimise/elluviimisega. Ta on osalenud mitmetes ettevõtete ostu/ühinemise protsessides ja juhtinud mitmeid rahvusvahelisi läbirääkimisi, mille tehingu väärtused on ületanud 1,5 miljoni euro piiri.

Lisaks FranklinCovey edusse panustamisele keskendub ta Baltikumis ettevõtlusele ja heategevusele sooviga luua nende valdkondade vahel sünergiat ja uusi võimalusi.

Pert on akadeemiliselt Tartu majandusteaduse strateegilise juhtimise taustaga, (MBA – lõputöö kaitsmata) kes väärtustab elukestvat arengut. Iga edulugu saab alguse meist endist ja meie seest, ning on otseselt seotud meie teadmiste ja iseloomu kooskõlaga. Seepärast panustab ta igapäevaselt iseenda arengusse ja õppesse sooviga täiendada ennast erinevate teadmistega.

Ta on väga huvitunud Eesti haridusest ja selle arengust panustades uute õpivõimaluste loomisse.

Pertil on armastusväärne naine ja viis last.

Pert keskendub järgmistele valdkondadele:

  • Edukas müük ja kliendi aitamine edule;
  • Läbirääkimine;
  • Prioriteetide haldamine;
  • Isiklik efektiivsus ja selle kasvatamine ohverdamata oma elu ;
  • Strateegiate loomine ja nende elluviimine