Kui räägitakse „Väga efektiivse inimese 7 harjumusest“, tekib inimestel tihtipeale küsimus, kas on mõni harjumus, mis on olulisem kui teised. Ilmselt pole üllatus, et kõik harjumused on ühtviisi olulised ning moodustavad terviku. Et saavutada maksimaalne efektiivsus, pead ehitama ühe harjumuse teise peale ning neid järjepidevalt rakendama.

Sellest vaatenurgast võib öelda, et 1. harjumus „ole proaktiivne“ on vundamendiks kõigile järgmistele. See on ilma igasuguse kõhkluseta kõige aluseks nii kodus kui tööl, sest lähtub mõtteviisist: „Mina vastutan iseenda eest ja mina saan valida, kuidas ma käitun, mida ma ütlen või teen.“ Kõik ülejäänud harjumused on proaktiivsusega ning printsiipidekeskse eluga seotud.

Proaktiivne olek tähendab, et sa võtad vastutuse oma elu eest ning ei süüdista oma hädades vanemaid, vanavanemaid, tööandjat või valitsevat võimu. Proaktiivsed inimesed ei hädalda, sest nad teavad, et nad ise valivad oma suhtumise ja käitumismallid. Reaktiivsed inimesed lasevad end mõjutada ümbritsevatest inimestest või sündmustest. Nad otsivad pidevalt väliseid mõjutajaid, kelle kaela oma hädad ajada. Kui ilm on hea, on nad rõõmsad. Kui ilm on halb, mõjutab see nende tuju ning nad süüdistavad enda halvas tujus kehva ilma.

Kõik need asjad asuvad stiimuli ja reaktsiooni vahel. Proaktiivsuse võti on meeles pidada, et stiimuli ja reaktsiooni vahel asub inimese vabadus valida. See on igaühe oma valik, kuidas ta mingitele kindlatele situatsioonidele, inimestele, mõtetele või sündmustele reageerib. Kujuta ette, et mingi sündmuse ja sinu reaktsiooni vahel on nupp kirjaga „PAUS“. See on nupp, mida saad kasutada, et jõuda selgusele, milline on sinu väärtushinnangutest tulenev vastus antud olukorrale. Kuula, mida teadvus sulle ütleb. Kuula, mida oleks tark ja printsiipidest lähtuvalt õige teha või öelda ning alles seejärel tegutse.

Ole proaktiivne_stiimul-reaktsioon

Eleanor Roosvelt on öelnud: „Keegi ei saa teid solvata ilma teie enda nõusolekuta.“ See, mis meid haavab, pole mitte see, mida teised meile teevad, vaid meie reageering sellele. Tegelikult muudavad meie kõige raskemad läbielamised meid tugevamaks, seeläbi areneb meie iseloom ja sisemine jõud, et tulevikus selliste olukordadega toime tulla oskaksime ning seeläbi ka teisi innustaksime.

1. harjumus „Ole proaktiivne“ muutub palju võimsamaks, kui see on ühenduses ja seotud ülejäänud harjumustega. Kui sa üht seitsmest harjumusest ei harjuta ning omaks ei võta, on see sama, kui eemaldaksid nelja jalaga toolilt ühe jala, mis omakorda viiks selle tasakaalust välja. Seega, kui soovid tasakaalus elu, alusta 1. harjumuse praktiseerimisega, et ehitada korralik vundament, millele toetuvad kõik ülejäänud harjumused.