Lai lahenduste spekter, üks fookus – tulemuslikkuse parandamine.

Viimasel aastal toimunud arengud on oluliselt suurendanud meie võimalusi Teie edule kaasa aidata. Kliendid olid oodatud nende tutvustamisele 18. oktoobril. 2013.

FranklinCovey on üleilmse haardega ettevõte, mis on  spetsialiseerunud tulemuslikkuse parandamisele. Oleme juhtiv  ettevõte aitamaks organisatsioonidel saavutada tulemusi,  milleks läheb vaja muutusi inimeste käitumises – igale  organisatsioonile raskeim proovikivi. Aga, kui saavutatud, on ta  kõige püsivam konkurentsieelis. Üks asi on strateegia teatavaks  teha, ent hoopis teine asi on inimeste käitumist ja kultuuri ümber  kujundada, et seda strateegiat ellu viia. Just sellepärast oleme  arendanud süvapädevuse seitsmes valdkonnas, mis on  organisatsioonide tulemuslikkuse jaoks otsustava tähtsusega:  liidriks olemine, strateegia täideviimine, isiklik tulemuslikkus,  usaldus, tulemuslik müük, kliendilojaalsus ja haridus.

Ja tulemused? Meie kliendid loovad kindlatel põhimõtetel  rajaneva kultuuri, kus kõrge tulemuslikkusega töötajaid juhivad tõhusad liidrid – kultuuri, millest saab nende suurim konkurentsieelis. Konkurentidel on võimalik jäljendada peaaegu kõike Teie organisatsioonis – Teie strateegia, tooted ja süsteemid – välja arvatud ühte: Teie inimeste efektiivsus. Ettevõtte kultuur on Teie põhiline konkurentsi eelis, mis  realiseerub ainult siis kui ta läbib kogu organisatsiooni. Selleks pakume ainulaadselt laia spektrit lahendustest, millega samad kultuuri määravad põhimõtted ja oskused on kinnistatud  juhatusest eesliinini välja. Teenindame Teid samade lahendustega  kõikides Balti riikides ja kokku üle 150. riigis.

Kliendipäeval said osalejad kogeda eelmainitud spektri ulatust ja FranklinCovey maailmaklassi lahenduste kvaliteeti. Alates näidetest konsultandi juhendatud mitmepäevalistest töötubadest juhtidel kuni samal teemal ampsusuuruste on-line õppimisvõimalusteni. Koos tagavad eelmainitud, et Teie töötajad on pädevad igal tasemel ning on pühendunud samadele eesmärkidele ja kultuurile kui Teie juhtkond.