Väljakutse

Kehvade esitluste tõttu jäävad paljud võimalused kasutamata ja koosolekud tulemusteta. Oskamatus infot veenvalt edastada on üks suuremaid varjatud kulude allikad tänapäeva organisatsioonides.

Oma idee või sõnumi edukaks viimiseks kuulajateni ei piisa enam vaid veenvast esitusest ja heast näitlejameisterlikkusest, niisamuti ei piisa vaid peenlihvitud sõnumist ja osavast lingvistikast ega ka kõrgtehnoloogilisi vahendeid suurepäraselt kasutatavast slaidshowst.

Meisterlik esitlus nõuab kõikide nende oskuste suurepärast omandamist ja kasutamist ning lisaks veel midagi – ühenduses olemise printsiibi rakendamist.

Lahendus

Esitluste Meistriklassi töötoas osalejad omandavad oskuse järjepidevalt edukaid esitlusi läbi viia. Nad omandavad info efektiivseks edastamiseks, veenmiseks ja mõjustamiseks vajaliku mõttelaadi, oskused ning töövahendid, mis on teadmistekeskses ühiskonnas vajalikud ning kaasaegse neuroteaduse poolt toetatud.

Tegemist on lihtsa ja mõjusa protsessiga, kus esitleja:

 • on ühenduses oma sõnumiga;
 • on ühenduses iseendaga;
 • on ühenduses oma kuulajatega;
 • töötab välja mõjusa sõnumi;
 • kujundab mõjusa visuaali;
 • teeb suurepärase esitluse.

Esitluste meistriklassi töötuba aitab osalejatel järjepidevalt läbi viia edukaid ja presentatsioone, mis on huvitavad, köitvad ja informatiivsed. Töötoas õpitakse oskuseid ja teadmiseid, mille abil paremini harida, mõjutada ja veenda oma publikut.

Töötoa läbinud:

 • oskavad defineerida eduka esitluse olemust ning mõistavad „ühenduses olemise“ paradigmat;
 • mõistavad, et edukas esitlus on paradigmade ja protsesside ühine tulemus
 • oskavad seada selge eesmärgi, mida soovivad esitlusega saavutada;
 • suudavad luua meeldejääva sissejuhatuse ja kokkuvõtte ning töötada välja eesmärki toetavad põhipunktid.
 • oskavad kujundada visuaale sõnumile tähelepanu saamiseks ja kinnistamiseks;
 • valdavad mõjusa esmamulje loomise ja jätkuva mulje avaldamise meetodeid;
 • kasutavad oskuslikult visuaale;
 • oskavad pingega toime tulla ning ohjata küsimusi ning grupidünaamikat jpm.

Kris Leinatamm

FRANKLINCOVEY EESTI KONSULTANT

Tel. (+372) 522 3332